0 Articles

Tu bici te puede salir de gorra

La teva bici de Gorra en Probike

Ara a PROBIKE podràs aconseguir la teva bici de gorra! Compra la teva bicicleta fins al 31 de Desembre i podràs aconseguir un abonament de fins a 3000€

Com ho has de fer?

  • Compra a la botiga de Probike o a Probike.com una bicicleta de l'11 de Novembre al 31 de Desembre de 2019.
  • Fes-te un foto amb la bici i puja-la a les xarxes socials etiquetant @probikebcn i a tres amics que siguin tan fans de la bici com tu! i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes!
  • El dia 8 de Gener es realitzarà el sorteig entre tots els participants i si ets l'afortunat t'abonarem fins a 3000€ de la compra de la la teva bici! També se sortejaran 25 unitats de les Gorres d'edició limitada Probike


No esperis més i compra ja la teva bici a Probike! ...et pot sortir de gorra!

Staff Probike

Molta Sort!


Bases Legals

1. Empresa Organitzadora
2. Manera de Participar
3. Premi
4. Sorteig
5. Lliurament del Premi
6. Obligacions del guanyador
7. Proteccié de dades personals
8. Acceptació de les Bases i Responsabilitat
9. Llei Aplicable


1. Empresa Organitzadora

PEXAMAMIA S. a., amb domicili social en carrer Viladomat 310, 08029 Barcelona, propietària de la marca PROBIKE organitza en les dates indicades a continuació, el Sorteig “LA TEVA BICI DE GORRA” (d'ara endavant “el Sorteig”) d'acord amb les modalitats que es descriuen en aquestes Bases

 

2. Manera de Participar

El termini per a participar és de l'11 de Novembre de 2019 al dia 31 de Desembre de 2019. Qui desitgi participar deurà:

  • Ser major de 18 anys i resident a Espanya.
  • Seguir el perfil de la marca PROBIKE en Instagram/facebook @probikebcn
  • Pujar un post amb la fotografia de la bici que ha comprat recentment en Probike
  • Etiquetar en el post a @probikebcn i a tres amics/familiars/coneguts preferentment practicants de ciclisme.
  • No s'admet més d'una participació per persona. La participació en el Sorteig implica que el participant compleix amb els requisits establerts i que respecta i compleix les condicions d'Instagram/Facebook

3. Premi

El premi és intransferible. Al premi del present Sorteig, els seran aplicable la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el Reial decret 439/2007 de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.

De conformitat amb la normativa anterior, en tractar-se d'un premi en espècie i sempre que el seu valor sigui superior a 300 euros, PROBIKE realitzarà davant l'Agència Tributària el preceptiu ingrés a compte de l'IRPF, corresponent aquest al 19% de la base de retenció del premi.

A aquest efecte, s'entén com a base de retenció del premi, el resultat d'incrementar en un 20% el valor d'adquisició o cost per al pagador (PROBIKE) del ben lliurat.

El guanyador del premi haurà d'ingressar en la seva base imposable general de la declaració d'IRPF, la valoració del premi més l'ingrés a compte que va realitzar PROBIKE.

Condicions del premi:

S'abonarà una quantitat màxima de fins a 3000€ respecte a la compra de la bicicleta que hagi realitzat el client.

Com a exemple pràctic s'entén que si la bicicleta va tenir un preu final de 1500€ se li abonarà al client l'import de 1500€, si la bicicleta que va comprar el client va tenir un precoi de 4500€ se li abonarà al client 3000€

 

4. Sorteig

El Sorteig es realitzarà el dia 8 de gener de 2020 en les oficines Centrals de PROBIKE a Barcelona, Carrer Viladomat 184 , mitjançant l'extracció aleatòria d'1 guanyador del premi de 3000€. Així mateix, es procedirà a l'extracció de 3 participants addicionals amb caràcter de reserva.

Alhora es realitzarà l'extracció de 25 guanyadors del premi de la gorra Probike.


5. Lliurament del premi

El guanyador serà contactat per missatge directe a través d'Instagram i telèfon a partir del 8 de Gener de 2020. En el cas que no fos possible localitzar al guanyador en un termini de 24 hores, o bé, si rebutgés el premi expressament per qualsevol causa, PROBIKE acudirà als registres de reserva per ordre d'extracció. Una vegada acceptat el premi, el guanyador rebrà un e-mail explicatiu sobre com procedir per al lliurament del premi. El guanyador autoritza al fet que el seu nom, cognoms i imatges siguin publicats en la pàgina web i xarxes socials de PROBIKE, així com en qualsevol dels canals oficials de comunicació de la marca sense que això generi dret al seu favor a rebre cap contraprestació.

 

6. Obligacions del guanyador

El guanyador es compromet a: Acceptar la publicació en els seus perfils d'Instagram d'1 storie i 1 post, En cadascuna d'aquestes publicacions hauran d'afegir les etiquetes @probikebcn i #tubicidegorra

 

7. Protecció de dades personals

Responsable: PEXAMAMIAL S. a., Finalitat i legitimació: Tramitar la teva participació en el Sorteig i, si escau, procedir al lliurament del premi amb les retencions fiscals que resultessin procedents – Execució del contracte: Subscripció. Dades tractades: Dades facilitades o uns altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades. Destinataris: Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les teves dades es comuniquin a terceres societats, excepte obligació legal. PEXAMAMIA, S.A com a encarregat de tractament juntament amb altres proveïdors que actuaran sota les instruccions de PEXAMAMIA S. a. Transferències internacionals: Les dades del guanyador poden publicar-se en les diferents Plataformes Web o Xarxes Socials de PROBIKE.   Termini de conservació: Una vegada finalitzat el Sorteig, les teves dades no seran tractats. Drets: Accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, revocació del consentiment prèviament prestat, limitació al tractament a través del correu electrònic info@probike.com


8. Acceptació de Bases i Responsabilitat

1. El mer fet de participar en el Sorteig implica l'acceptació íntegra de les presents Bases.

2. PROBIKE es reserva el dret a modificar les Bases del Sorteig, parcial o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d'anul·lar-lo o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants en la pàgina Web de PROBIKE

3. PROBIKE es reserva el dret d'excloure de la participació en el Sorteig a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L'exclusió d'un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.

4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el Sorteig.

5. PROBIKE queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades si escau pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

 

9. Llei Aplicable

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el Sorteig ha d'enviar-se per escrit a PEXAMAMIA S.A., a la At. del Departament de Màrqueting de PROBIKE, a la següent adreça: Viladomat 310, 08029 Barcelona en els trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació en el Sorteig. En cas de controvèrsia en l'aplicació o interpretació d'aquestes Bases i en absència d'un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Tribunals de la ciutat de Barcelona


Molta Sort!

Fem servir cookies per oferir-te una experiència millorada. Si continues navegant, entenem que acceptes el seu ús. MÉS INFO
x